ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας AE

Άμεση επέμβαση

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ)

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ, μέτοχος)